STŘEDNÍ ŠKOLA/středně pokročilý (úroveň B1)

Používáte ve škole učebnici Headway? Tady najdete překlady ke každé lekci z úrovně Pre-Intermediate – 4th Edition. Tohle by Vám mohlo pomoci.

Co B1 umí, ale A2 umět nemusí?

Jestli jste na této stránce nenašli to, co jste hledali, napište mi o tom prosím na admin@anglinaplus.cz .

Je to snadné? Zkuste B2.

A co dalšího by (kromě gramatiky) měl podle CEFR zvládat kandidát na úrovni B1?


Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.
Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.
Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec#B1

error: