Cvičení podle učebnic Project

Návody:

Jak poznat ten pravý čas v angličtině – včetně pomůcky k vytištění

Nástraha v minulém času

 • Project 1, lekce 1 – věty (There is/are, rozkaz, a/an)
 • lekce 2 (sloveso “být”/to be, přivlastňovací zájmena/possessives, přivlastňování “´s”)
 • lekce 3 (sloveso “mít”/have got, přídavná jména – umístění/adjectives)
 • lekce 4 (přítomný prostý č./present simple, předložky/prepositions)
 • lekce 5 (there is, are, can, předložky/prepositions)
 • lekce 6 ( být/to be, mít/to have, přítomný prostý a průběhový/present continuous and simple)
 • Project 2, lekce 1 – věty (přítomný prostý/present simple, frekvenční příslovce/adverbs)
 • lekce 2 (přítomný průběhový/present continuous, předmětná zájmena/adverbs, must)
 • lekce 3 (minulý prostý/past simple)
 • lekce 4 (a/an, some/any, how much/many, a little/a few)
 • lekce 5 (přídavná jména/adjectives, as … as)
 • lekce 6 (going to, have to, přídavná jména/adjectives, příslovce/adverbs)

 • Project 4, lekce 1 – věty (minulý prostý a průběhový/past simple, continuous, used to)
 • lekce 2 (minulý čas/past, předpřítomný/present perfect)
 • lekce 3 (zájmena/relative clauses, might, should)
 • lekce 4 (sloveso + “-ing”/infinitiv, There is/are + “-ing”, see/hear + “-ing”)
 • lekce 5 (trpný rod/passive)
 • lekce 6 (podmínkové věty/conditional)

 • Project 5, lekce 1 – věty (minulý prostý, průběhový, předpřítomný/past, present perfect)
 • lekce 2 (budoucí, will, první podmínka/future, first conditional)
 • lekce 3 (druhá podmínková, so…that, zájmena/second, pronouns)
 • lekce 4 (otázky, frázová slovesa/questions, phrasal)
 • lekce 5 (trpný rod, předložky/passive, prepositions)
 • lekce 6 (nepřímá řeč, otázka/indirect, say, tell)

error: