Cvičení podle učebnic Project

Ano, ve většině učebnic chybí cvičení, která naučí tvořit věty od základu.

A na doplňovacích úkolech se to prostě nenaučíte. TAKŽE:

Anglinaplus

A tady je ten nejbarevnější přehled gramatiky a k tomu KVÍZ.

A nebo se Ti nechce učit a raději bys v tom našel logiku?

Upozornění:

Na různých základních školách může učit podle odlišných edicí stejné učebnice a slovíčka se proto mohou trochu lišit.

Následující cvičení jsem vytvořila v Quizletu. Použití je jednoduché, ale pro jistotu … návod.

Anglinaplus práce na PC
 • Project 1, lekce 1 – věty (There is/are, rozkaz, a/an)
 • lekce 2 (sloveso „být“/to be, přivlastňovací zájmena/possessives, přivlastňování „´s“)
 • lekce 3 (sloveso „mít“/have got, přídavná jména – umístění/adjectives)
 • lekce 4 (přítomný prostý č./present simple, předložky/prepositions)
 • lekce 5 (there is, are, can, předložky/prepositions)
 • lekce 6 ( být/to be, mít/to have, přítomný prostý a průběhový/present continuous and simple)
červená čára

Potřebuješ pomoc, nebo chceš něco vysvětlit? Napiš mi to prosím na Facebook.

 • Project 2, lekce 1 – věty (přítomný prostý/present simple, frekvenční příslovce/adverbs)
 • lekce 2 (přítomný průběhový/present continuous, předmětná zájmena/adverbs, must)
 • lekce 3 (minulý prostý/past simple)
 • lekce 4 (a/an, some/any, how much/many, a little/a few)
 • lekce 5 (přídavná jména/adjectives, as … as)
 • lekce 6 (going to, have to, přídavná jména/adjectives, příslovce/adverbs)
čára
modrá grafika
 • Project 4, lekce 1 – věty (minulý prostý a průběhový/past simple, continuous, used to)
 • lekce 2 (minulý čas/past, předpřítomný/present perfect)
 • lekce 3 (zájmena/relative clauses, might, should)
 • lekce 4 (sloveso + „-ing“/infinitiv, There is/are + „-ing“, see/hear + „-ing“)
 • lekce 5 (trpný rod/passive)
 • lekce 6 (podmínkové věty/conditional)
čára
 • Project 5, lekce 1 – věty (minulý prostý, průběhový, předpřítomný/past, present perfect)
 • lekce 2 (budoucí, will, první podmínka/future, first conditional)
 • lekce 3 (druhá podmínková, so…that, zájmena/second, pronouns)
 • lekce 4 (otázky, frázová slovesa/questions, phrasal)
 • lekce 5 (trpný rod, předložky/passive, prepositions)
 • lekce 6 (nepřímá řeč, otázka/indirect, say, tell)
čáry

30ti denní anglická výzva

červená čára

Tak ať se daří …

M.

error: