Sloveso BÝT

Jak často potřebujeme v češtině sloveso být? No, skoro pořád. A stejně to je i v angličtině. Jenže tam je tohle sloveso naprosto výjimečné, protože není stejné ve všech osobách (ale na to jsme my Češi zvyklí, no ne?).

Jestli Vás už sloveso „být“ nudí, zkuste větší výzvu (šitou na míru).

Tak bez naučení zpaměti to nepůjde, ale stojí to za tu námahu. Bude se totiž hodit často …

A teď ta logická a jednodušší část. Skvělé na větách se slovesem BÝT je, že se otázka a záporná věta tvoří hrozně jednoduše – zkrátka se přehodí slovosled a nebo přidá „not“:

error: