Středa

Takže už znáte 4 časy – přítomný prostý/průběhový a minulý prostý/průběhový. Když uvážíme, že angličtina má časů celkem … (ne, to zatím vědět nechcete), umíte už toho celkem dost, aby se s tím dalo mluvit o současnosti (možná i blízké budoucnosti) a minulosti.

Tak si to pojďme zkusit na vlastní uši.

Tak schválně – jak by se řekly následující věty … a můžete si i poslechnout moji verzi. Řešení je úplně dole na této stránce. Ale může se stát, že Váš překlad bude trochu jiný (i když správný). Zkrátka jste si tu situaci jenom představili trochu jinak než já. Jestli to ale bude někomu vrtat hlavou, můžeme to vyřešit na mém Facebooku nebo mailu.

Přítomný čas prostý a průběhový (kterým se dá vyjádřit i budoucnost)

Má ona dvojčata? Ano, má.
Vyměníme svůj podkrovní byt. (plánujeme)
Ta soutěž začíná na jaře.
Právě jdu na studentskou kolej.
Máš nějakou nevýhodu ? (neformálně) Ne, nemám.
On netrénuje (zrovna) na ty testy.
Oni nezaměstnávají kadeřníky.
Jakou roli sehráváš ? (obvykle)
Ona má upravené vlasy. (teď)
Jaké slavné osobnosti budeš sledovat ? (brzo)
Líbí se nám ta krajina.
Neznáme ty okouzlující ženy.
Píšete (zrovna) SMS zprávy svým přátelům ?
Oni nebudou testovat nové technologies.  (nemají v plánu)
Nemohu pracovat přesčas.

Minulý čas prostý a průběhový

Házeli dospívající sníh ?
Strážný večer nepřišel. (minulý týden)
Nákupní řádění začalo po večeři.
Sledovali jste pohyb v klecích ?
Když jsme ztratili ten výtisk odemykali jsme dveře.
Cítily se včera děti nemocné ?
Nepršelo, tak jsme si nedělali starosti.
Před týdnem jsme se omluvili, zatímco jsme s nimi mluvili.
Schovali jste ty dárky před Vánocemi ?
Nějaký lupič se včera vloupal do bytu, ale necítil se provinile.
Byli jste po písemce rozzlobení ?
Tito muži se plížili, když na ně přímo ukázali policisté.
Zvedla telefon, když byla na ústředí.
Nerozbila jsem ty mísy, když jsem tahala jídelní stůl.
To nové auto zářilo, když jsem jel domů.

Řešení

Does she have her twins ? Yes, she does.
We are exchanging our loft.
The competition begins in spring.
I am just going in the dormitory.
Have you got a disadvantage ? No, I haven´t.
He is not practising for the tests.
They do not employ hairdressers.
What part do you act ?
She is wearing her hair up.
What celebrities are you watching ?
We like the landscape.
We do not know the glamorous women.
Are you texting to your friends ?
They are not testing new technologies.
I cannot do overtime.
Were the teenagers throwing snow ?
The security guard did not come.
Spending spree started after supper.
Were you watching movement in the cages ?
When we lost the copy we were were unlocking the door.
Did the kids feel ill yesterday ?
It was not raining so we did not worry.
We apologized one week ago while we were speaking with them.
Did you hide the presents before Christmas ?
Yesterday a burglar broke into the apartment but he did not feel guiltily.
Were you angry after the test ?
These men were creeping, when the policemen pointed straight at them.
She picked up the phone when she was at the HQ.
I did not break the bowls when I was pulling the table.
The new car was shining when I was going home.
error: